Nyheter: Bildene Øverst fra venstre; Ingebret Tellum, Johanne Madsen, Einar Ellefsæter og Gravstøtte Ragnvald og Anne Sørheim.

Under fra venstre;Simen Ellefsæter, Johan Ellefsæter og gravstøtter Ellefsæter/Schjerpen/Skavlien

NOEN SIDER SOM KAN VÆRE VERDT Å SJEKKE UT;

www.slektshistorielaget.no

www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet

https://digitaltmuseum.no

http://www.nb.nohttps://slekt1.com/index.php/test/norge

www.myheritage.com

  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert sk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
 • Bilder
 • Dokumenter
 • Gravsteiner
 • Historier
 • Album
  Alle media
  Kirkegrder
  Steder
  Notater
  Datoer og jubileer
  Kalender
  Rapporter
  Kilder
  Arkiver
  Statistikk
  Bytt Sprk
  Bokmerker
  Ta kontakt
  Be om brukerkonto  Dokumenter

  » Vis alle     «Forrige 1 2 3     » Lysbildefremvisning

  Sande

  Mere info finn du i bygdeboka for Luster, Gards- og Ættesoge for Luster, bind 3: Dale 2 og Nes sokn (1987).

  Generelt om Sande

  Sande ligger på sørøstsida av Lustrafjorden, ca 9 km fra Skjolden langs vegen Skjolden - Ornes. Denne vegen er og kalla ” Den romantiske vegen” eller ”Kultur- vegen” da den har flere plasser som gir store natur- og kulturopplevelser: Urnes stavkirke, Munthehuset, Feigumfossen og Lerum saftmuseum.

  Det er i dag to hovedbruk på Sande. Fram til 1875 var det fremdeles bare et bruk. Den garden som seinere ble omtalt er den som er nemnt som bruk nr 1, og der gardsmuseet på Sande ligg.

  Garden har to støler: vårstølen Hovden som ligger rett opp for garden på ca 750 m.o.h., mens sommerstølen ligg i Mørdalen på 900 m høyde på nordsida av elva/fossen Mordøla.

  Sande er en gammel gård, og har vært et eget bruk fra omkring 1300. Eieren den gangen var Fet kirke i Hafslo. Etter reformasjonen gikk garden til biskopen i Bergen. I Norge var det den gangen bare Kongen og/eller Kirka som eide jorda. Den som dreiv jorda måtte da betale ei avgift, eller leie til eieren som ble omtalt som garden sin ”skyld”.

  Først i 1852 fikk brukeren den gangen, Thorkild Thomasson Sande ”kongeskøyte” på eiendomen og ble dermed den første selveieren.

  Mange har vært brukere og eiere av Sande. Den første vi vet om var Ola Sande som kom til gården i 1610. 

  Siden har det vært 15 familier som har vært brukere eller eiere av Sande. I et vedlegg finner du navnene på alle disse. Familien til di som nå eier Sande kjøpte garden i 1898.


  Under garden Sande, som altså er en heller liten gard, var det to husmannsplassar:

  Jerven og Hagen.

  Jerven – eller ”Jervad’n” som den ble kalt lokalt var ryddet som en husmannsplass kort tid før 1800, og  var sammenhengende i bruk frem til 1896 da de siste som levde der dro til Amerika og plassen gikk tilbake til hovedbruket. I alt var det 4 familier som bodde i Jerven (Jervad’n) i løpet av de åra det var bosetting på plassen.


  Hagen, den andre husmannsplassen ligger lenger mot grensa til Leri-gardene. Det ligger inntil vegen i et skogområde som ble liggende helt til denne garden etter delinga i 1875. Hagen ble ryddet omkring 1852, og det bodde i alt 6 familiar der fram til 1950 da det ble fraflytta. Denne plassen er nå utskilt fra Sande, og blir brukt som et feriehus for en del av familien på Sande.


  Stuehuset på Sande er trolig bygd på 1700- tallet, og kommer opprinnelig fra Urnes, men ble flyttet til Sande ca 1850, Stabburet er like gammelt, fra ca 1780, mens ildhuset og skålen er av nyere dato. Før stod det et hønsehus oppe ved vegen og di hadde en revegard på sjøsida av stuehuset, men disse husene ble revet i 1970.

  Driftsbygningen på Sande er oppført i flere perioder. Den eldste delen, tømmerdelen der høyet ble lagret, er fra  rundt 1780 -1800, og stod først inne på Bøen, rundt 500 meter fra garden. Fjøset med rom over                            (der gårdsredskapende er utstilt nå) ble bygd i 1930, og utbedret i 1970.   På Sande var det stor frukthage, mest eple - mye Gravenstein, men og noe Åkerø, Prins, Cox’s Pomona, og Fuhr. Men det var og noen plommer og pærer - Keiserinne og Gråpære. Det meste av frukthagen ble ødelagt av frostskadar slik de fleste frukttrea langs fjorden ble det vinteren 1979

  De beste epla ble pakka i trekassar og selde til de store byene, mens pressepla som var di dårligste, og nedfallsfrukta, ble solgt til Lerum eller Brummundal.

  Tobakksdyrking på Sande

  Det vart også dyrka tobakk på Sande helt fra tidlig på 1900-talet og fram til ca 1950. Luster er kjend for sitt tørre og milde sommarklima. Dette var en viktig grunn til at bygda fikk en omfattande tobakksdyrking alt fra slutten av 1800-talet fram til etter 2. verdskrig. Bonden på Kvåle i Luster hadde vært i USA og lært å dyrke tobakk. Han kom hjem i 1898, og hadde kunnskapen med seg og satsa stort, og han fikk mange med seg. Alt i 1902 var det 150 gardbrukarar som produserte tobakk på i alt 300 dekar i det som i dag er Luster kommune. Høstinga foregikk i august/ september. 

  Fjordfiske var en viktig del av hverdagen og matuken hele året. Dette foregikk helst med garn, men kveiteline var i bruk når tida var rett.


  Sande var ein av omlag 50 gardar i Luster som hadde pelsdyr (1946), som stort sett var blårev og/eller sølvrev. Mink, i bur, kom aldri til Sande.


  Brukar og eigar av Sande dei siste 400 åra Utfyllande omtale om familiane vil du finna i bygdeboka for Luster, bind 3

  1. Ole Sande (den eldste brukar me veit om) B(rukar) 1610 – 1641 2. BjørnTeigenB1641-1655
  3. Bottolf Sande B 1655 – 1680
  4. JensPedersonSandeB1680–1685

  5. Erik Jørgensson Talle B 1685 – 1698
  6. ThomasJørgenssonSande(brortilErik)B1698–1738
  7. TorkildThomassonSandeB1738–1778
  8. Thomas Torkildson Sande B 1778 – 1806
  9. TorkildThomassonSandeB1806–1852.E(igar)1852–1852(Fyrsteeigar) 10.Peder E Olson Steen E 1852 – 1854
  11. Hans Christopherson Feigum E 1854 -1870
  12.Helge Jensson Aspreim B 1865 – 1870. E 1870 – 1877
  13.Jens Helgeson Sande E 1877 – 1892
  14.Christopher Iverson Mørkrid E 1892 – 1898
  15.Nils Rasmusson Sørheim B 1898 – 1915
  16.Nils N Sørheim E 1898 – 1974 B 1974 – 1982
  17.Atle Ørbeck Sørheim E 1974 – er fortsett eigar (2011)

  a. OleMartinBakkenB1982–1998
  b. Trygve Lerum B 1998 – er framleis brukar (2011)
  Sande, Luster

  litt kort om Sande i Luster  » Vis alle     «Forrige 1 2 3     » Lysbildefremvisning